Contacten met Ouders

Er zijn door de schoolperiode heen veel momenten waarop ouders/verzorgers contact hebben met de school over de voortgang van hun kind(eren). Hier hebben wij in ieder geval een aantal vaste momenten voor op school. Op deze pagina kunt u meer lezen over deze momenten. Zelf een gesprek aanvragen kan ook altijd via het contactformulier of via het ouderportaal van Social Schools

Contactmomenten met de leerkracht

Een aantal weken na de start op school krijgt de ouder/verzorger een uitnodiging voor het informatiemoment van de groep van de groepsleerkracht. Verder zijn er drie oudergesprekken per jaar. Tijdens deze gesprekken krijgt de ouder/verzorger informatie over de ontwikkelingen en voortgang van het kind en is er ruimte om vragen te stellen.

Voor groep 8 zijn de contacten gekoppeld aan het advies voor het voortgezet onderwijs. Hierover informeren we ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar.

Informatiemomenten

Aan het begin van het schooljaar plannen we informatiemomenten per groep. Op deze informatiemomenten kunnen ouders/verzorgers kennis maken met de leerkrachten van de groep en als ouders/verzorgers met elkaar. Op deze avond geeft de leerkracht informatie over afspraken in de klas, de regels op school, methodes en de manier van werken. Ook stellen we de ouders/verzorgers op de hoogte van het deelnemen/helpen bij activiteiten op school.