Speerpunten van ons onderwijs

  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Basisvaardigheden
  • De vijf R-en (Rust, Reinheid, Regelmaat, Relatie en Rijke Leeromgeving)

Veiligheid

Onze school is een veilige school, waar we leren om conflicten en meningsverschillen op te lossen door naar elkaar te luisteren en met elkaar te spreken. Het kind is veilig voor de groep en de groep is veilig voor het kind. Veiligheid is een voorwaarde om goed tot leren te kunnen komen. We werken actief aan het aanleren van sociale vaardigheden en we gaan op een fijne manier met elkaar om. Er worden op onze school lessen gegeven over sociale omgang door de leerkrachten. Onze school is een veilige plaats waar iedereen zichzelf kan zijn met respect voor de ander.

Kwaliteit

Ons motto is: ”Haal het beste uit jezelf!” of je nu jong bent of wat ouder. Onze leerlingen kunnen het beste uit zichzelf halen omdat ze les krijgen van enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten. Samen hebben wij hoge verwachtingen van onze leerlingen. Om deze verwachtingen waar te maken geven we kwalitatief goed onderwijs en zijn de lessen van een passend en uitdagend niveau. Hierin houden we wel altijd rekening met elkaars verschillen. Zo zijn wij in staat om binnen onze mogelijkheden een voor kinderen zo passend mogelijk lesaanbod te verzorgen. 

Basisvaardigheden

Het onderwijs op NBS De Sterren is erop gericht de nieuwe kerndoelen voor het primair onderwijsj na te streven, vooral als het gaat over de basisvaardigheden. Denk aan taal, lezen en rekenen, de sociaal emotionele ontwikkeling, en het zelfstandig werken en leren. In de SLO doelen www.slo.nl (Stichting Leerplan Ontwikkeling) staan de onderdelen waar alle basisscholen aandacht aan moeten besteden. Op onze school besteden we hier veel aandacht aan. We hebben weinig margedagen of uitval. Kinderen komen naar school om zoveel mogelijk te leren (lees oefenen en vaardig te worden).

De vijf R- en

We geloven in Rust, Reinheid, Regelmaat, Relatie en een Rijke leeromgeving.

Rust
In een rustige klas en op een rustige school kun je je focussen en kom je tot leren.

Reinheid
In een opgeruimde en gezellige school is het fijn werken en een ordelijke en overzichtelijke werkplek zal goed voor iedereen werken.

Regelmaat
We houden van een dagstructuur. Het is helder voor kinderen wat er op het programma staat en hoe onze manieren en routines zijn.

Relatie
Goed contact met de leerkracht die je kent, bij wie je je gezien voelt, een klas die voor jou okay is, het zijn belangrijke voorwaarden om je goed te voelen op een school en om er  met plezier naar toe te gaan.

Rijke leeromgeving
Wat valt er veel te leren, de wereld….het is zo groot.
Laat school een rijke plek zijn waar je nieuwsgierig kunt zijn en waar je veel nieuws mag leren in een betekenisvolle context.