De naam van de school

Een stukje geschiedenis; de naam van de school is in het schooljaar 2006-2007 gepresenteerd. Onze school en de school in Godlinze (bestaat niet meer) behoorden vroeger bij elkaar. Ze zijn samengegaan in de

‘Neutrale Basisschool De Sterren”. De zin “want hier glinstert mijn ster” heeft ook een betekenis. De naam ‘De Sterren’ geeft aan dat elk kind bij ons op school een unieke ster is.  Het is ons doel dat elke ster tot glinsteren komt.  In het gedeelte ‘want hier glinstert mijn ster’, komen nog eens de plaatsnamen van Uithuizermeeden en Godlinze naar voren in het Groningse dialect: Glins staat voor Godlinze en Mij voor Uithuizermeeden.

Het logo geeft ook de beide scholen aan met een ster en de sterren staan voor onze leerlingen. Zoals u ziet stralen deze sterren. De groene en blauwe lijnen geven de natuurlijke en uitdagende leeromgeving aan. Dit is de omgeving waar de leerlingen opgroeien en zich ontwikkelen, op het Hogeland en vlakbij het Wad.
Onze school heeft een rijke geschiedenis en voor ons betekent het “Hier glinstert jouw ster!” Je kunt hier stralen. 
Dit betekent voor ons 'Haal het beste uit jezelf!

Uitgangspunten Neutrale karakter

Onze school in Uithuizermeeden is van oudsher een Neutrale Basisschool.  ‘Neutraal’ geeft aan dat wij een school zijn voor alle kinderen en dat wij actief rekening houden met de verschillende levensovertuigingen en maatschappijvisies van de ouders van onze leerlingen. Gevoel voor normen en waarden en verdraagzaamheid behoren daarbij tot belangrijke aandachtspunten.

In Uithuizermeeden wordt in groep 5 tot en met 8 levensbeschouwing gegeven. In deze lessen komen de grote wereldgodsdiensten (Christendom, Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom) aan de orde. In het kader van onze multiculturele samenleving en als neutrale school vinden wij het belangrijk dat de kinderen op de hoogte zijn van de verschillende geloven, waarom mensen geloven en hoe dat eruit kan zien. Zo leren de kinderen respectvol om te gaan met verschillende opvattingen van mensen. In het lesmateriaal dat voor deze lessen gebruikt wordt, worden verhalen uit de eerder genoemde godsdiensten verteld en leren de kinderen belangrijke feesten en gebruiken kennen. Er wordt ook stil gestaan bij wat een godsdienst is en waarom mensen een bepaalde geloofsopvatting hebben.